AA Wouwse Plantage,
't Heike, 7 Bergen

De twaalf stappen

 

De Twaalf Stappen van AA zijn een aantal principes van geestelijke aard die, indien zij als een levensstijl worden toegepast, de drankzucht kunnen wegnemen en de alcoholist in staat stellen weer een gelukkig en nuttig mens te worden.

1: We erkenden dat we machteloos stonden tegenover alcohol – dat ons leven stuurloos was geworden.

 

2: Kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wij zelf ons gezond verstand weer kon herstellen.

 

3: Besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals wij Hem begrepen.

 

4: Maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris op van onszelf.

 

5: Erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze fouten.

 

6: Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

 

7: Vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

 

8: Maakten een lijst van alle personen die we schade hadden berokkend en werden bereid om het bij hen allen goed te maken.

 

9: Maakten het overal waar dit mogelijk was rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.

 

10: Gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en als we fout waren erkenden we dit direct.

 

11: Trachtten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij Hem begrepen, te verbeteren en baden Hem enkel ons Zijn wil voor ons te doen kennen en om de kracht die te volbrengen.

 

12: Nu deze stappen ons tot spiritueel ontwaken hebben geleid, hebben we geprobeerd deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes in al ons doen en laten toe te passen.

 

Meer informatie over de Twaalf Stappen kunt u vinden in onder andere "Het Grote Boek van de Anonieme Alcoholisten" en "Twaalf Stappen en Twaalf Tradities"